Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Rautalammin apteekki

Torikuja 4, 77700 Rautalampi

puh. 017-530 051

rautalammin.apteekki@apteekit.net

Rekisterin yhteyshenkilö

Apteekkari Pasi Raatikainen

Torikuja 4, 77700 Rautalampi

puh. 017-530 051

rautalammin.apteekki@apteekit.net

Tietosuojavastaava

Rautalammin apteekin tietosuojavastaavana toimii proviisori Elina Keinänen.

Rekisterin nimi

Rautalammin apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Rautalammin apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilyy verkkokaupahallinnassa vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Paperitulosteena asiakkaan tilauksia säilytetään apteekissa 12 kuukautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita tietoja kuin sähköpostien välitystietoja ei lähetetä EU-alueen ulkopuolelle. Sähköpostien välityspalveluna käytetään Mandrill-palvelua, joka on osa Mailchimp-palvelukokonaisuutta. Mailchimp ei takaa, että palvelun kautta kulkevien sähköpostien tiedot pysyvät EU-alueella. Mailchimp on Privacy Shield -sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että Mailchimp voi vastaanottaa EU-kansalaisten tietoja ja takaa sen, että GDPR:n mukaiset tarvittavat prosessit henkilötietojen käsittelemiseen ovat olemassa.

Evästeiden käyttö

Rautalammin apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §).

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan apteekkarille ja tarkastuksesta päättää apteekkari.

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa apteekkarin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Korjauspyyntö osoitetaan apteekkarille ja korjauksesta päättää apteekkari.

Päivitetty 25.5.2018